KONTAKT

BMA, spol. s r.o.

Radlinského 1716, 

Dolný Kubín 
026 01

IČO: 36392359

DIČ: 2020131641

IČ DPH: SK2020131641

info@bma-dk.sk

+421 903 806 908

+421 903 766 908

BMA stavebná firma Dolný Kubín