CENOVÁ PONUKA

Pre čo najrýchlejšie spracovanie ponuky, Vás žiadame a zaslanie všetkých informácií o Vašom stavebnom zámere, ako napríklad: 

  • projekt 
  • lokalita stavby
  • predpokladaný dátum začiatku realizácie / dokončenia 
  • stavebné povolenie [v prípade potreby sa o to postaráme]
  • výkaz výmer
  • atď ...

Pre spracovanie cenovej ponuky nás môžete kontaktovať telefonicky, alebo nám zašlite Vaše materiály priamo emailom. 

Kontakt