CENOVÁ PONUKA

Naša spoločnosť sa špecializuje na kompletnú projektovú a stavebnú dodávku v oblasti rodinných domov. 


V prípade ak chcete vybudovať Váš vysnívaný rodinný dom, a chcete aby všetky aspekty stavby zastrešovala jedna spoločnosť, ste tu správne. Kompletná dodávka od projektu, stavebného povolenia, realizačnej stavby, až po kolaudáciu diela, umožňuje jednoduchšiu a kvalitnejšiu komunikáciu medzi investorom a stavebnou spoločnosťou, čo sa prejavuje ako vynikajúci výsledok pretvorenia vysnívanej myšlienky v reálne dielo - Váš rodinný dom. Hneď na začiatku treba povedať že v obore stavieb ponúkame tú najvyššiu kvalitu, preto nedokážeme zákazníkom ponúknuť najnižšiu cenu a nie je to ani našim cieľom, nakoľko by to znamenalo zníženie kvality celkového diela.  

Medzi jednoznačné výhody pri komplexnej dodávke služieb spojených s výstavbou rodinného domu patrí v prvom rade fakt, že každý detail konzultujete s človekom ktorý bude reálne Váš dom aj stavať. Je teda oboznámený s požiadavkami a víziami investora hneď od začiatku, pričom ich dokáže zodpovedne naplniť, a ako skúsený stavebný inžinier aj správne nasmerovať už vo fáze projektu.  Nemenej dôležitý je aj fakt, že za celkové dielo zodpovedá naša stavebná spoločnosť.  

Samozrejme odpadá papierovanie a vybavovanie povolení, územné a stavebné konanie, pripojenie inžinierskych sietí - vodovodná, elektrická, plynová prípojka, studňový vrt, čistička odpadových vôd, kolaudácia RD a podobne. V prípade ak má investor dostatočne celistvú predstavu o svojom budúcom dome, my ju dokážeme hodnoverne pretvoriť do digitálnej podoby projektu, na základe ktorého vyrastie Váš vysnívaný rodinný dom. Výhodou takto dotiahnutého projektu je aj fakt, že investor sa už o "nič nestará", v zásade sa to dá popísať tak, že ako stavebná firma prichádzame ešte na zatrávnený pozemok - lúku, a na konci procesu odovzdávame kľúče od rodinného domu pripraveného k bývaniu novému majiteľovi. 


V prípade poskytnutia kompletných služieb spojených so stavbou rodinného domu, nás prosím kontaktujte, dohodneme spoločne ďalší postup.